Liity jäseneksi

Paikallissäännöt

Kunnostettavat alueet

Kunnostettavia alueita ovat:

  1. soralla tai sepelillä päällystetyt pintasalaojat

  2. bunkkereissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat


Kielletty pelialue

Tukipuin tuetut tai valkoisella nauhalla merkityt puut tai pensaat ovat kiellettyä pelialuetta:

  • Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön16.1f nojalla.
  • Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella Säännön 17.1e mukaisesti tai ilman rangaistusta Säännön 17.1e(2) nojalla.


Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Säännön 16.1 lisäksi pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla osalla. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelaajan pelilinjalla, ja se on:

  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.


Poikkeus – Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Pudottamisalue eli Dropping Zone River-kentän väylällä 18

Pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella River-kentän väylällä 18, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

  • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
  • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle eli Dropping Zonelle, joka on merkitty Dropping Zone -kyltillä sekä valkoisella maalilla merkityllä alueella. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.


Kentän sisäiset pelialueen rajat

River-kenttä: väylällä 14, merkattu out-paaluilla oikealle. Rock-kentän väylää 16 pelatessa paalu on musta-valkoinen, joten metsä ei ole tällöin out. Out-paalut ja musta-valkoiset -paalut ovat kiinteitä haittoja ja niiden poistaminen paikaltaan on kiellettyä.

Rock-kenttä: väylillä 15 ja 16, Rock-kentällä väylän 16 lyhyeksi leikattu alue on out väylää 15 pelatessa.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

Kentän merkinnät

Kentän ulkoraja: Valkoiset paalut
Estealue: Keltaiset tai punaiset paalut tai maali
Kunnostettava alue: Siniset paalut tai maali.

Mittapaalut kentällä

Punainen maamerkki: 100 metriä viheriön keskelle
Keltainen maamerkki: 150 metriä viheriön keskelle
Valkoinen maamerkki: 200 metriä viheriön keskelle.