Liity jäseneksi

Nokia River Golf ry:n jäsenehdot


Nokia River Golf ry:n jäsenyys

Nokia River Golf ry jäsenyyttä voivat hakea henkilöt, joilla on suoritettuna golfin greencard.

Jokaisella Nokia River Golfin jäsenellä tulee olla käytössään River Golf Oy osakkeeseen sidottu pelioikeus. Mikäli henkilö ei omista itse osaketta, voi osakkeen pelioikeuden vuokrata seuran kautta.

Varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun. Seuran jäsenmaksut ja vuokrapelioikeusmaksut laskutetaan aina seuraavan vuoden osalta joulukuun 1. päivänä.

Jäsenmaksujen hinnat löydät täältä.

Nokia River Golf ry jäsenet saavat Suomen Golfliiton eBirdien eli elektronisen tasoituskortin puhelimeensa. eBirdie on Suomen Golfliiton, liiton alaisten jäsenseurojen sekä niiden jäsenten golfsovellus ja virallinen jäsenkortti. eBirdien turvin voi pelata haluamillaan kentillä greenfee-maksua vastaan. Jäsenyys oikeuttaa myös Suomen Golfliiton pelaajavakuutukseen ja Golflehteen.

Nokia River Golf ry jäsenet ovat oikeutettuja pelaamaan Nokia River Golf ry kentillä joko maksamalla jonkun kausimaksun tai vaihtoehtoisesti pelaamalla kertamaksulla eli jäsen greenfeellä. Kausimaksu on myynnissä vain jäsenille.

Kausimaksujen hinnat löydät täältä.


Sopimuksen voimassa olo ja jäsenyyden irtisanominen

Nokia River Golf ry jäsenyys on voimassa liittymishetkestä alkaen toistaiseksi. Nokia River Golf ry hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei suorita jäsenmaksua eräpäivänä tai noudata yhdistyksen sääntöihin perustuvia päätöksiä tai jonka käytöksellään katsotaan merkittävästi vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etujen vastaisesti.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Nokia River Golf ry toimistolle. Ilmoitus tulee tehdä ennen uuden golfkauden alkamista, kuitenkin aivan viimeistään aina alkavan kauden maaliskuun viimeisenä päivänä.