Liity jäseneksi

Toimikunnat

Juniori- ja kilpagolftoimikunta

Juniori- ja kilpagolftoimikunnan tehtävänä on vastata seuran koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminnasta.

Puheenjohtaja: Tatu Salminen, p. 0400 430126, tatu.salminen@vivantti.fi
Jäsenet:Jaana Lehtelä, Tuomas Lehtinen, Mika Rosendahl, Tiina Saarela, Severi Soutolahti ja Emmi Jalkanen.
Valmentaja: Juha Pentikäinen

Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunnan tehtävä on kentän ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävän toiminnan luominen sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen ja toiminnan valvonta. Strategian ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan päivittäinen vastuu on kenttämestarilla ja toiminnanjohtajalla.

Puheenjohtaja: Timo Huhtanen, p. 040 708 9017
Jäsenet: Tommi Jalkanen, Teemu Lehtimäki ja Kimmo Sirainen.

Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta

Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunnan tehtävänä on kilpailutoiminnan valvominen ja kehittäminen, sääntöasioista vastaaminen sekä tasoitusjärjestelmän seuraaminen

Puheenjohtaja: Niklas Mattsson, p. 045 110 4622
Jäsenet: Olli Ikäheimo, Vesa Karonen, Minna Mäkinen ja Kimmo Sirainen.

Seuratoimikunta

Seuratoimikunnan keskeiset tehtävät ovat:

  • Koko jäsenistön yhdistäminen yhteisten tapahtumien kautta
  • Vastata jäsenistölle suunniteltujen tapahtumien ja kilpailujen ideoinnista ja suunnittelusta
  • Talkootoiminnan uudelleen herättäminen
  • Lisätä pitkäaikaista sitoutumista seuraan
  • Uusien jäsenten hankinta - houkuttelevuuden lisääminen
  • Olla tärkeä kanava jäsenistön äänen saamisessa entistä paremmin kuuluville
  • Riverin naistoiminnan kehittäminen - naisille suunnattu toiminta ja Pirkanmaan naisten yhteistoiminta


Uusi seuratoimikunta korvaa aiemman naistoimikunnan. Tämä ei tarkoita naisille suunnatun toiminnan heikentämistä - päinvastoin. Laajentamalla toimikunnan tehtäviä saamme entistä kokonaisvaltaisemmin kehitettyä toimintaamme koko jäsenistön viihtyvyyden näkökulmasta.

Puheenjohtaja: Hanna Kalenoja
Jäsenet: Niilo Aapakari, Sirpa Heiskanen, Hannu Harju, Vesa Karonen, Samuel Kuusela, Tuomas Niukkanen, Timo Silander, Pia Vuorela ja Joonas Ylitalo.


​​​​​​​Senioritoimikunta

Toimikunnan tehtävät:

  • senioreille suunnattujen vuosittaisten tapahtumien ideointi, suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa
  • senioritoimikunnan kokoukset muutaman kerran vuodessa
  • seniorien asioiden yleinen edistäminen


Puheenjohtaja: Timo Pajumäki
Jäsenet: Jyrki Hautaviita, Kari Mustalahti, Jupo Mäkinen, Tommi Rajamäki, Anna-Maija Räsänen (rahastonhoitaja), Tapio Snellman, Jarmo Syrjälä ja Petri Vesa.


​​​​​​​Vastuullisuus ja ympäristötoimikunta

Puheenjohtaja: Martina Pellinen
Jäsenet: Petri Vesa, Teemu Lehtimäki ja Kimmo Sirainen.