Liity jäseneksi

Nokia River Golf hallitusten yhteiskokous

Nokia River Golfin Oy:n ja Ry:n hallitukset mukanaan myös operatiivinen vakituinen henkilöstö pitivät perinteisen yhteiskokouksen 9.-11.9.2021.

Kokouksessa käsiteltiin mm. Pelaaja ensin – kyselyn kahden ensimmäisen kyselykierroksen palaute. Päähuomiona oli pelaajamäärän kasvaminen koronaefektin ja golfin suosion lisääntymisen seurauksena. Tämä näkyy ruuhkana käytännössä kaikilla kentillä eikä vähiten Riverissä. Toistaiseksi seurataan kehityksen jatkoa tai tuoko yhteiskunnan aukeaminen rekyyliä kasvuun.

Rangen uusinnan valmistuttua jatketaan harjoitusmahdollisuuksien kehitystä lähipelialueella kassan mahdollistamassa aikataulussa.

Käytiin läpi pidemmän aikavälin suunnitelmia lähivuosien osalta. Pääpaino tulee olemaan nykyisen strategiamme mukaisesti panostaminen kenttien kuntoon sekä pienillä investoinneilla että varmistamalla riittävät resurssit.

Lisäksi käsiteltiin 2022 toiminnan pääraamit budjetin valmistelun pohjaksi.

Nokia River Golf Ry hallitus

River Golf Oy hallitus