Liity jäseneksi

Nokia River Golf ry syyskokouksen päätöksiä 14.11.2023

Nokia River Golf ry varsinainen syyskokous pidettiin klubilla 14.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat.

Nokia River Golf Ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 14.11.2023 oli paikalla 33 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Räty ja sihteerinä toiminnanjohtaja Kimmo Sirainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martina Pellinen ja Hanna Kalenoja.

Kokouksen ilmapiiri oli avoin, keskusteleva, informatiivinen ja päätökset tehtiin hyvässä yhteishengessä.

Syyskokouksen pöytäkirja julkaistaan sen jälkeen kun se on käynyt pöytäkirjantarkastajilla tarkastuksessa.

Syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä määritellyt sääntömääräiset asiat, joista seuraavassa.


Nokia River Golf Ry:n hallitus:

Vallitoimikunnan esityksen mukaisesti Nokia River Golf Ry:n hallitus on seuraavanlainen.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 11 hallituksen jäsentä.

Puheenjohtajaksi valitiin Tommi Jalkanen ja kapteeneiksi valittiin Martina Pellinen ja OIli Ikäheimo. Nämä valinnat tehtiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisina Kari Mustalahti ja Petri Vesa. Risto Turunen ja Kaisa Luhtala eivät jatka hallituksessa. Nokia River Golf haluaa kiittää Kaisaa ja Ristoa yhteisön eteen tehdystä tärkeästä työstä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Timo Pajumäki.

Muut hallituksen jäsenet ovat Veera Väkiparta, Timo Huhtanen, Niklas Mattsson, Tatu Salminen ja Antti Lind.

Tilintarkastajat:

Nokia River Golf Ry:n tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT. Molemmat Moore Idman tilintarkastusyhteisöstä.

Hinnoittelu pelikaudelle 2024:

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Aikuisten rajoittamattomaan kausimaksuun tulee 10€ korotus pelikauteen 2023 verrattuna.

Vieraspelaamisen maksut säilyvät ennallaan.

Maksujen eräpäivät:

Jäsenmaksut ja vuokrapelioikeudet laskutetaan joulukuun alussa ja näiden laskujen eräpäivä on 3.1.2024. On huomioitavaa, että laskutamme nyt ensimmäistä kertaa jäsenmaksujen yhteydessä vuokrapelioikeudet, jotta jokainen jäsenyys kiinnitetään heti osakkeen pelioikeuteen, kuten yhdistyksen säännöt toteavat.

Kausimaksut laskutetaan maaliskuun 2024 alussa ja näiden eräpäivä on 20.3.2024.

Toimisto pyytää jäsenistöä huolehtimaan laskujen maksamisesta ajallaan.

Liikuntapalveluiden ALV:n muutos vuoden 2024 aikana:

Liikuntapalveluiden arvolisävero tulee muuttumaan vuoden 2024 aikana siten, että ALV nousee 10%:sta 14%:iin. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä mutta sen oletetaan tapahtuvan kesän 2024 aikana.

Arvonlisäveron muutos tullaan syyskokouksen päätöksellä viemään hinnoitteluun tuolloin välittömästi täysimääräisenä. Hinnoittelussa muutos koskee jäsenmaksuja, kausimaksuja, open-kilpailumaksuja, rangea ja greenfeetä.

Nokia River Golfin budjetti ja toimintasuunnitelma 2024:

Nokia River Golfin syyskokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämän budjetin ja toimintasuunnitelman tilikaudelle 2024. Koko esitys löytyy liitteenä ja sen voi lukea tästä.

Nokia River Golfin strategiarunko 2024-2028:

Toiminnanjohtaja esitteli rungon Nokia River Golfin strategialle vuosille 2024-2028. Tämä runko löytyy kokousmateriaalista.

Lopullinen strategia tullaan hyväksymään hallitusten toimesta.

Lopullisen strategian pääkohdista tullaan tiedottamaan erikseen.


Nokia River Golf Ry hallitus


Syyskokouksen kokousmateriaalin näet tästä