Liity jäseneksi

Nokia River Golf Ry hallituksen kokous 26.8.2021

Nokia River Golf Ry

Hallituksen kokoustiedote 26.8.2021

Nokia River Golf Ry:n hallitus kokoontui 26.8.2021 ja käsitteli kokouksessaan mm. seuraavia asioita.

Turvallisuus

Jokaisessa kokouksessa käsitellään kaikki turvallisuuteen liittyvät läheltä piti – tilanteet ja pyritään korjaavilla toimenpiteillä ehkäisemään jatkossa vastaavia tilanteita.

Toiminnanjohtaja kävi läpi raportoidut tapahtumat. Syksyn aikana tullaa asentamaan turvallisuutta parantavia verkkoja.

Todettiin turvallisuus edelleen asiaksi, johon on syytä kaikkien kiinnittää erityishuomio.

Toiminnanjohtajan tilannekatsauksessa käytiin läpi:

Talous, jäsenmäärä ja pelikierrokset

Olemme varsinaisen toiminnan tuotoissa noin 20% edellä kauden 2020 vastaavaa aikaa ja jäsenmaksujen osalta kasvu on ollut 15%. Rangen remontti on tuonut vastaavasti kuluja noin 20% edelliseen tilikauteen verrattuna. Taloudellisesti kaikki on mennyt suunnitelmien mukaisesti ja toimintamme talous on hyvällä pohjalla.

Seuran jäsenmäärä on 24.8.2021 yhteensä 2368. Uusia jäseniä meille on tullut 1.11.2020 – 24.8.2022 yhteensä 577 ja poistuneita jäseniä on samalla ajanjaksolla yhteensä 322. Vastaavat määrät 1.11.2019 – 24.8.2020 ovat liittyneitä 268 ja poistuneita 314.

Pelikierroksia meillä on 24.8.2021 mennessä yhteensä 66.828 ja vastaavasti viime vuonna samaan aikaan 69.614.

Rangen remontti

Rangen kokonaiskustannus tulee olemaan noin 285.000€ ja tämä remontti rahoitetaan kassavaroin ilman lainaa. Rangen uusi puoli on valmis ja kahden viikon kuluttua aloitetaan ns. vanhan puolen nurmialueen uudistus.

Kentänhoidon toimenpiteet kentän kosteudenhallinnan parantamiseksi

Käytiin läpi kenttätoimikunnan esitys toimenpiteiksi kentän hoitoon syksyn 2020 ja kauden 2021 aikana.

Todettiin esitetyt toimenpiteet hyvin perustelluiksi ja tarpeellisiksi ja huolimatta siitä, että tehtävät toimenpiteet voivat rajoittaa ajoittain pelaamista.

Tästä asiasta on erillinen uutinen kotisivuilamme.

Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n strategiaseminaari

Kokouksen yksi aihe oli lähetekeskustelu vuosittaiseen ry:n ja oy:n yhteiseen hallituksien strategiaseminaariin. Seminaarissa käsitellään syksyn yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi esitettävät linjat tulevalle vuodelle niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Lisäksi seminaarissa käsitellään yhteisömme pidemmän aikavälin linjaukset.

Hallituksen kannanotto asialliseen käytökseen

Nokia River Golf Ry:n hallitus korostaa, että se edellyttää Riverin hengen mukaista käyttäytymistä kentällä niin henkilökuntaa kuin kanssapelaajia kohtaan. Lisäksi hallituksella on ehdoton nollatoleranssi kaikkeen seksuaaliseen häirintään ja muuhun syrjintään.


Nokia River Golf Ry:n hallitus