Liity jäseneksi

Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n hallitusten yhteiskokous 19.7.2020

Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n hallitukset kokoontuivat yhteiskokoukseen sunnuntaina 19.7.2020.

Pelikauden 2020 yhteenvetoa

Pelikierroksia on pelattu 19.7.2020 mennessä yhteensä 52.821 lähtöä (2019 vastaavana ajankohtana 37.515 lähtöä), eli kasvua on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 41%. Vieraspelaajia on ollut 19.7.2020 mennessä yhteensä 7.590 (2019 vastaavana ajankohtana 6.100 lähtöä), eli kasvua on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 24%. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 1970 jäsentä.

Talous

Tuloslaskelman toteuma 1-6 / 2020.

  • Varsinaisen toiminnan tuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden 2019 vastaavasta ajankohdasta 12,8%
  • Varsinaisen toiminnan kulut ovat 9,5% edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät.
  • Jäsenmaksukertymä on 1% suurempi kuin edellisenä vuotena.

Kentänhoito

Kokouksen pääasiana oli tutustua kentänhoitoon Teemu Lehtimäen johdolla. Hallitukset tutustuivat kentänhoidon perusteisiin, koneisiin ja samalla keskusteltiin tulevaisuuden konekannan / koneiden huoltoon tarvittavien laitteiden hankinnoista.

Kentänhoidon kannalta on olennaisen tärkeää, että konekanta on asianmukaista ja että sitä voidaan huoltaa kunnollisilla koneilla / välineillä. Yksityiskohtana voidaan esimerkiksi mainita, että koneiden teriä teroitetaan päivittäin ja kovimman ruohon kasvun aikaan tämä työ vie aikaa useita tunteja päivässä. Riverin konekanta on tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta sitä tulee jatkuvasti päivittää, jotta työvälineet kentänhoidossa mahdollistaisivat ensiluokkaisen kentänhoidon. Kaikkien konehankintojen taustalla on tarkka ja perusteellinen priorisointi ja harkinta pitkällä aikavälilä.

Kentänhoito on käsityötä. Siksi on erittäin tärkeää, että jatkossakin huolehdimme siitä, että kentällä tekee töitä ammattitaitoinen ja riittävän suuri henkilökunta.

Kauden aikana jatketaan nurkkien kuntoon laittamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuluneiden ruohoalueiden uusimista siirtonurmella, kastelun osittaista laajentamista, muutamien polkujen parantamista, tiettyjen alueiden entistä tarkempaa raivausta jne. Kenttä ei ole koskaan valmis ja siksi myös kentänhoidossa asioiden priorisointi on keskeisessä roolissa.

Pyrimme myös parantamaan erityisesti Rock-kentän vedenläpäisyä. Testasimme Rock-kentän 6-väylän avausten alastuloalueen reiíttämistä, hiekoitusta ja harjausta, jotta saisimme pinnan nykyistä paremmin kosteutta läpäiseväksi. Mikäli tulos osoittautuu hyväksi, jatkamme samaa toimenpidettä myös kentän muihin kosteisiin kohtiin.

Kentänhoidossa pyrimme kehittämään toimintaa ja valittuja toimenpiteitä säännöllisten kenttätoimikunnan kenttäkatselmuksien kautta. Seuraava kenttäkatselmus pidetään 27.7.2020. Näissä katselmuksissa sovitaan seuraavien 2-3 viikon toimenpiteistä, jotka ovat normaalien, päivittäisten kentänhoitotoimenpiteiden ulkopuolella.

Edellä mainituissa katselmuksissa keskustellaan myös pitkän tähtäimen suunnitelmista, joita kentällä mahdollisesti tullaan tekemään. Pitkän tähtäimen suunnitelmista keskustellaan vuosittain hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa ja tältä pohjalta valitut toimenpiteet tuodaan budjettikeskusteluun seuran syyskokouksessa ja tarvittaessa River Golf Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Keskeistä kaikissa investointipäätöksissä on se, että kaikkien päätösten valmistelut tehdään yhdessä Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n hallitusten kesken.

Hyvää pelikauden jatkoa kaikille.