Liity jäseneksi

River-kentän etuysin greeniholkitus käynnissä

Riverin etuysin jälkeen holkitustyö jatkuu Riverin takaysillä. Holkitus toimenpiteenä on tärkeää viheriöiden hyvän kunnon ylläpitämiselle.

River-kentän greeniholkitus on käynnissä parhaillaan. Tiistaina 4.10. greeniholkitusta jatketaan Riverin takaysillä.

Viheriön pintaan ja pinnan alle kertyy ajan saatossa kuitua, jonka liika määrä heikentää viheriön ruohon kasvua. Holkitus on paras tapa kuitukerroksen poistamiseen.

Holkituksessa viheriöön painetaan ontto holkki, joka poistaa viheriöltä maa-ainesta. Hoitotoimenpiteellä viheriöltä poistetaan kuitukerrosta, jotta viheriön koostumusta pystytään pitämään ruohon kasvulle suotuisana. Kuitukerroksen poistaminen auttaa greeniä talvehtimaan ja holkituksen avulla ravinteet, vesi sekä happi liikkuvat paremmin ruohon juurille ja kaasut pääsevät vapaammin poistumaan.

Holkituksen jälkeen viheriölle harjataan hiekkaa ja näin saadaan holkitusreiät peittymään.

Greeniholkitus on oleellinen osa syksyn kentänhoitoa, vaikka se toisinaan tehdään myös keskellä pelikauttakin.