Liity jäseneksi

Kutsu River Golf Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittaudu tiistaina 25.4. järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

KUTSU RIVER GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Aika: 25.4.2023 klo 19

Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia

ILMOITTAUTUMINEN

Kokouksen käytännön järjestelyiden vuoksi hallitus pyytää, että kokoukseen osallistuva osakkeenomistaja ilmoittautuu kokoukseen 24.4.2023 kello 16:00 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy tämän kutsun alareunasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse toimiston aukioloaikoina p. 0105430976.

Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa etukäteen toimitusjohtaja Kimmo Siraiselle osoitteeseen Alastalontie 33, 37120 Nokia, sähköpostitse osoitteeseen kimmo.sirainen@nrg.fi tai esittää kokouspaikalla.

Kokousmateriaaliin voi tutustua ennakkoon klubilla.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 4. Todetaan kokouksen laillisuus
 5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2022
 6. Esitetään tilintarkastuskertomus
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
 11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle
 12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 13. Valitaan hallituksen jäsenet
 14. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
 15. Arvo-osuusjärjestelmää koskeva selvitys
  Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2022 antoi hallitukselle toimeksi selvittää arvo-osuusjärjestelmään liittymistä. Hallitus esittää asiasta selvityksen.
 16. Kokouksen päättäminen


River Golf Oy
Hallitus


Voimassa olevan hallinto-ohjeen mukaisesti osakeyhtiön ja yhdistyksen hallitukset valitsevat vuosittain vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on tuoda hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Erkki Räty, Kari Koiviola, Pasi Nieminen ja Hanna Kalenoja.

25.04.2023 19:00 - 20:30
Nokia River Golf