Liity jäseneksi

Kutsu River Golf Oy varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa River Golf Oy varsinaiseen yhtiökokoukseen ti 23.4. klubille klo 19.00.


KUTSU RIVER GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika: 23.4.2024 klo 19
Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia

ILMOITTAUTUMINEN

Kokouksen käytännön järjestelyiden vuoksi hallitus pyytää, että kokoukseen osallistuva osakkeenomistaja ilmoittautuu kokoukseen alla olevan linkin kautta tai puhelimitse numeroon (010) 543 0976 viimeistään 22.4.2024 kello 16.00.

Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa etukäteen toimitusjohtaja Kimmo Siraiselle osoitteeseen Alastalontie 33, 37120 Nokia, sähköpostitse osoitteeseen kimmo.sirainen@nrg.fi tai esittää kokouspaikalla.


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus


 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri


 1. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina


 1. Todetaan kokouksen laillisuus


 1. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2023


 1. Esitetään tilintarkastuskertomus


 1. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta


 1. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta


 1. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


 1. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta


 1. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle


 1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä


 1. Valitaan hallituksen jäsenet


 1. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
  ​​​​​​​
 2. Muut asiat


Keskustellaan mahdollisuudesta luopua fyysisistä osakekirjoista, mahdollisen osakekirjoista luopumisen vaikutuksista ja luopumisen edellyttämistä toimenpiteistä.

 1. Kokouksen päättäminen


River Golf Oy
Hallitus


Voimassa olevan hallinto-ohjeen mukaisesti osakeyhtiön ja yhdistyksen hallitukset valitsevat vuosittain vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on tuoda hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Erkki Räty, Kari Koiviola, Pasi Nieminen ja Kaisa Luhtala.

23.04.2024 19:00 - 20:00

Tapahtumapaikka

Nokia River Golf
Nokia River Golf