Liity jäseneksi

Kutsu Nokia River Golf Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Ilmoittaudu tiistaina 25.4. järjestettävään kevätkokoukseen.

Kutsu Nokia River Golf Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen


Aika: 25.4.2023 klo 18.00
Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia


Ilmoittautuminen

Kokouksen käytännön järjestelyiden vuoksi hallitus pyytää, että kokoukseen osallistuva jäsen ilmoittautuu kokoukseen 24.4.2023 kello 16:00 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy tämän kutsun alareunasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse toimiston aukioloaikoina p. 0105430976.

Kokousmateriaaliin voi tutustua ennakkoon klubilla.


Esityslista

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA
4. VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
5. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS
6. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, MIKÄ KÄSITTÄÄ, TULOSLASKELMAN, TASEEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN
7. ESITETÄÄN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
8. VAHVISTETAAN TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE
9. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA
10. MUUT ASIAT
11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS


Nokia River Golf Ry hallitus

25.04.2023 18:00 - 19:00
Nokia River Golf