Liity jäseneksi

Kohti hiilineutraalia golfkenttää

Lue uuden vastuullisuustoimikunnan terveiset alkavaan kauteen.

Tänä vuonna River Golfissa panostetaan vahvasti vastuulllisuuteen. Alkuvuodesta Ympäristötoimikunta vaihdettiin Vastuullisuustoimikunnaksi ja toimikunnan kokoonpanoa laajennettiin. Vastuullisuustoimikunnan jäseninä toimivat Martina Pellinen (puheenjohtaja), Kimmo Sirainen, Petri Vesa, Teemu Lehtimäki ja Hanna Kalenoja. Toimikunnan tavoitteena on kehittää Riverin toimintaa kohti hiilineutraalia golfkenttää, vaalia luonnon monimuotoisuutta ja edistää seuramme sosiaalista vastuuta.

Hiilineutraalius ja vastuullisuus ovat myös yksi Golfliiton pääteemoista. Golfliiton Ympäristö ja Ilmasto -ohjelma tähtää, että golfala on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja hiilinegatiivinen sen jälkeen. Ohjelman tavoitteena on myös, tukea golfyhteisöjä ympäristöystävällisessä toiminnassa, korostaa ympäristöä keskeisenä osana kentänhoitoa, tukea että kentillämme luodaan ja ylläpidetään biodiversiteettiä rikastavua ekosysteemejä ja suositaan uusiutuvia energian lähteitä.

Yritysvastuu pitää perinteisessä määritelmässä sisällään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Alkuvuodesta toimikunta on kartoittanut Riverin toiminnan vastuullisuutta tämän määritelmän pohjalta. Kartoituksen yhteydessä on ollut ilo huomata, että meillä on tehty jo valtavasti vastuulisia asioita. Teemu on testannut aktiivisesti uusia menetelmiä kentänhoidon puolella, työllistämme suuren määrän nuoria joka vuosi, vesien kierto kentällä on mietitty ympäristyystävälliseksi ja Rockin lammen on lintubongaritkin löytäneet. Tässä vain muutamia asioita mainitaksemme.

Olemme sopineet jo monista toimenpiteistä tulevalle kaudelle ja pidemmälle tulevaisuuteen. Golfliiton tarjoama On course- työkalu otetaan Riverissä käyttöön vielä kevään aikana ja työkalun käyttöönotolla tähdätään hiilineutraalimpaan toimintaan ja resurssien vähäisempään käyttöön. Klubitaloon tullaan teettämään kuntokartoitus, jonka myötä pohdinnassa on vähäpäästöisemmät energiamuodot. Samalla pyrimme huolehtimaan arvokkaasta ja perinteisestä klubitalostamme.

Huhtikuun puolessa välissä järjestimme pihasuunnitteluillan, jonka työn pohjalta tarkoituksemme on teettää ammattilaisella pihasuunnitelma sekä piha-alueille että osalle kenttää. Suunnitelman on tarkoituksena toimia puutarhurin ja kentänhoidon tukena useiden vuosien ajan sekä lisätä kentälle luonnon monimuotoisuutta tukevia puita ja kukkia. Toimikuntien päivässä järjestimme work shopin vastuullisuusteemaan liittyen ja saimme hurjan määrän ideoita toteutettavaksi.

Kaudelle 2023 olemme miettineet vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Toukokuussa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen kentällä, bongaillaan kentän eläimistöä, talkoillaan, asennetaan linnunpönttöjä kentälle ja istutetaan perhoskukkia. Kesäkuussa kannustetaan kimppakyyteihin ja pyöräilyyn kentälle. Heinäkuu teemana on roskaaminen ja kierrätys ja elokuussa pohditaan käytöstapoja kentällä.

Hiilineutraaliustavoite ja vastuullisuuden parantaminen on yhteinen ponnistuksemme ja haastammekin jäsenistömme mukaan hankkeeseen.

Aurinkoisia ensimmäisiä kierroksia!

Toivottaa Vastuullisuustoimikunta