Liity jäseneksi

Hallitustiedote 1/2022

Nokia River Golf Ry

Hallitustiedote 1/2022

Nokia River Golf Ry:n hallitus kokoontui 31.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Keskeiset kokouksessa käsitellyt asiat seuraavassa.

Jäsentyytyväisyys

Hallitus käsitteli toiminnanjohtajan alustamana kauden 2021 Pelaaja Ensin – kyselyn tuloksia. Todettiin, että jäsenistön NPS-luku eli suositteluindeksi on laskenut toisen vuoden peräkkäin. Suurimpana tekijänä tähän on vaikuttanut koronan myötä kasvaneet pelaajamäärät ja yksittäisten pelaajien suuremmat kierrosmäärät sekä tätä kautta aikaisempaan aikaan verrattuna suurempi kentän ruuhkaisuus.

Toimenpiteistä jäsentyytyväisyyden nostamiseksi kerrotaan lisää toiminnanjohtajan uutisessa ”Toiminnanjohtajan yhteenveto kaudesta 2021 ja ajatukset tulevalle pelikaudelle 2022”.


Vaalitoimikunnan nimeäminen kaudelle 2022

Nokia River Golfin vaalitoimikunnaksi kaudeksi 2022 on valittu hallitusten yhteiskokouksella Hanna Kalenoja, Erkki Räty, Kari Koiviola ja Pasi Nieminen.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä päteviä ja lisäarvoa tuottavia ehdokkaita River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallituksien jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Vaalitoimikunta valmistelee ja tuo esitykset yhtiökokoukselle ja vuosikokoukselle hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi. Toimitus-/toiminnanjohtaja toimii vaalitoimikunnan sihteerinä.

Työvaliokunnan nimeäminen kaudelle 2022

Nokia River Golfin työvaliokunnaksi kaudeksi 2022 on valittu hallitusten yhteiskokouksella Tommi Jalkanen, Niklas Mattsson, Lauri Oja ja Harri Meller.

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry: hallitukset valitsevat vuosittain puheenjohtajien johdolla neljä (4) jäsentä käsittävän työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiön ja yhdistyksen toimintaa kehittäviä asioita hallituksien päätettäväksi. Työvaliokunta toimii hallitusten alaisuudessa ja valvonnassa. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja kustakin kokouksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan hallitusten jäsenille. Työvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Toimitus-/toiminnanjohtaja toimii työvaliokunnan sihteerinä.


WiseGolf

Toiminnanjohtaja piti katsauksen siitä, kuinka siirtyminen uuteen WiseGolf-järjestelmään sujuu. Siirtymävaihe on sujunut suunnitellusti ja järjestelmä saadaan käyttöön ennen pelikautta. Tiedotus jäsenistölle todettiin uuden järjestelmän osalta erittäin tärkeäksi. Toimisto tiedottaa jäsenistöä asiakasnäkökulmasta WiseGolfin toiminnasta hyvissä ajoin ennen pelikautta.


Hallituksen seuraava kokous

Nokia River Golf Ry:n seuraava hallituksen kokous pidetään 7.3.2022. Aiheina tuolloin mm. tilinpäätös 2021, viestintä- markkinointistrategian päivittäminen sekä kentänhoidon toimenpiteet tulevalla pelikaudella.


Nokia River Golf Ry hallitus