Nokia River Golf kehittyy ja investoi – uusi range kaudelle 2021

Nokia River Golf kehittyy ja investoi – uusi range kaudelle 2021

Nokia River Golfin strategia pähkinänkuoressa

Visio – Suomen vetovoimaisin golfyhteisö

Arvot – Yhdessä eteenpäin, laadukkaasti palvellen

Strategiset valinnat – parhaat palvelut, vetovoimaisin yhteisö, kaksi kehittyvää ykköskenttää.

Nokia River Golf Ry:n ja River Golf Oy:n hallitukset pitivät vuosittaisen strategiaseminaarin 18.-19.9.2020. Strategiaseminaarissa läpikäytiin mennyt pelikausi ja tehtiin johtopäätöksiä toiminnan linjoista tulevalle pelikaudelle. Seminaarissa käsiteltiin myös Riverin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaa ja tehtiin strategiaan nojaten päätöksiä tulevaisuuden investoinneista.

Strategiaseminaarin päätöksistä seuraavassa.

Takana poikkeuksellinen pelikausi 

Kulunut pelikausi on ollut poikkeuksellinen koko suomalaisessa golfissa. Pelimäärät ovat olleet ennätykselliset lähes jokaisella kentällä kierrosmäärillä mitattuna. Meillä pelimäärät ovat kasvaneet syyskuun puoleenväliin mennessä reilut 30% edelliseen pelikauteen verrattuna. Tämä on tuonut mukanaan keskustelua oikeasta ajanvarauskäytänteestä.  Haastavaksi asian tekee se, ettei ajanvarauskäytäntöön ole olemassa absoluuttisen oikeaa vastausta. 

Rangen uudistus – Eteenpäin, palvellen

Nokia River Golfin range uudistetaan. Uusitulle rangelle tulee huomattavasti lisää lyöntitilaa. Nostamme mattopaikkojen määrää 25 paikasta 60 mattopaikkaan ja ruohorangen leveys tulee olemaan noin 160m – tämä tarkoittaa noin 80 lyöntipaikkaa. Tällä uudistuksella rangemme tulee olemaan yksi Suomen suurimmista. Samalla uusitaan myös lyöntikatos, jonka sijainti tulee olemaan rangen klubitalon puoleisessa päädyssä – katoksen tulee reilut 10 lyöntipaikkaa nykyisen neljän sijaan.

Ruohoalueen laatuun tullaan kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota. Uudistuksen myötä kasvukerrokset uusitaan ja lyöntipinnoille asennetaan kastelujärjestelmä.

Tällä uudistuksella tuomme rangen lähemmäksi klubitaloa ja näin muiden palvelujen, kuten wc-tilojen  ja ravintolapalveluiden saavutettavuus paranee oleellisesti.

Uudistuksen myötä parannamme rangeharjoittelun turvallisuutta siten, että lyöntisuunnat ovat kaikille samat. Samalla olemassa olevien kahden harjoitusväylän merkitys tulee kasvamaan, kun rangella oleva wedgealue poistuu.

Uudistus pohjautuu Riverin strategiaan ja tällä pystymme palvelemaan pelaajia huomattavasti paremmin. Samalla vastaamme jäsenistön palautteeseen koskien harjoitusalueiden jatkuvaa kehittämistä.

Uudistetun rangen myötä Nokia River Golf jatkaa matkaansa kohti strategian mukaista visiota – Suomen vetovoimaisinta golfyhteisöä.

Rangen uudistus on tarkoitus toteuttaa kassavaroin kahden tilikauden aikana. Aikataulutavoite on, että kauden 2021 alussa päästään lyömään uusituilta mattopaikoilta. Rangen suunnittelusta vastaavat yhteistyössä Lassi-Pekka Tilander ja Riverin kenttätoimikunta.

Kentän jatkuva kehittäminen – Laadukkaasti

Kenttätoimikunta vastaa Riverin pitkän tähtäimen suunnitelman jatkuvasta päivittämisestä, minkä pohjalta tehdään harkitusti priorisoidut investointipäätökset. Kenttätoimikunta vastaa myös kauden aikana tehtävien kenttäalueen parannustöiden suunnittelusta yhdessä kenttämestareiden kanssa. Tämä työ on jatkuvaa – kenttä ei ole koskaan lopullisesti valmis.

Tulevalla pelikaudella 2021 kenttähenkilökunnan määrää tullaan kasvattamaan kahdella kausityöntekijällä hoitotoimenpiteitä varten ja kentänhoitokalustoa parannetaan hankkimalla uusi lavakaara sekä uusi teroituskone konehallille. Kentänhoitokaluston terien teroitus on koko kentänhoidon sydän – ruohopintojen laatu lähtee terävistä teristä.

Seuraavana tulemme uusimaan myös River-kentän kaksi vessaa väylille 3 ja 15. Myös nämä parannukset toteutetaan kassavarojen puitteissa.

Riverin eettinen säännöstö – yhdessä

Hallitukset keskustelivat syksyllä SUEK:n toimesta julkaistun ”Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa” tutkimustuloksesta. Nokia River Golfin linjaus on, että kaikenlainen häirintä yhteisössämme on ehdottomasti kielletty ja asiaan on ehdoton nollatoleranssi.

Kategoriassa Ajankohtaista