Toimenpidelupa hankituille maa-alueille ja kenttälaajennus

Toimenpidelupa hankituille maa-alueille ja kenttälaajennus

River Golf Oy on hankkinut yhteensä 50 hehtaaria maata kahdella kaupalla vuosina 2005 ja 2006. Maa-alueet sijaitsevat River-kentän väylien 2 ja 3 oikealla puolella pelisuuntaan nähden sekä väylän 4 tiipaikan takana Koitonojan molemmin puolin. Maa-alueet on hankittu kenttälaajennusta silmällä pitäen.

Nokian kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt 5.8.2011 toimenpideluvan koskien ko. maa-alueita ja kenttälaajennusta. Toimenpidelupa mahdollistaa kenttälaajennushankkeen käynnistämisen ja toteutuksen.

Kenttälaajennuksen aikataulusta, rahoituksesta, kenttäsuunnittelusta tai toteutuksesta ei ole tehty päätöstä River Golf Oy:n eikä Nokia River Golf Ry:n hallituksissa.

Kategoriassa Uutiset