Kevätkokous ja yhtiökokous Edenissä

Kevätkokous ja yhtiökokous Edenissä

Nokia River Golf ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja River Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Nokian Edenissä tiistaina 23.4.

Molempien kokousten puheenjohtajana toimi Eero Skyttä.

Kokouksissa käsiteltiin Nokia River Golf ry:n ja River Golf Oy:n tilinpäätökset tilivuodelta 2012. Seuran tilivuoden tulos oli 10.541,81 euroa voitollinen. Yhtiön tilivuoden voitto oli 56.747,08 euroa.

Tilipäätökset vahvistettiin ja tili- ja vastuuvelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

River Golf Oy:n hallituksessa jatkavat Erkki Räty, Petri Hurri, Harri Meller, Jarmo Pellinen ja Marja Virtanen. Tilintarkastajina toimivat jatkossakin KHT-tilintarkastajat Jari Paloniemi ja Veikko Terho.

Nokia River Golf ry:n kevätkokouksen jälkeen ja ennen River Golf Oy:n yhtiökokousta seuran puheenjohtaja Petri Hurri ja yhtiön puheenjohtaja Erkki Räty raportoivat kentän laajennushankkeesta.

Petri Hurri raportoi rakentamistyöryhmän työstä, joka on valmistellut laajennushanketta Pekka Palmusen johdolla. Urakkatarjouksia määräaikaan 19.3 mennessä saatiin 9. Urakkaneuvottelut neuvotteluvaiheeseen selviytyneiden kesken saadaan päätökseen toukokuun puoliväliin mennessä.

Yhtiön puheenjohtaja Erkki Räty kertoi rahalaitosten kanssa käydyistä rahoitusneuvotteluista sekä muista mm. oman pääoman ehtoisista rahoitusvaihtoehdoista, joita on valmisteltu River Golf Oy:n hallituksen toimesta.

Hallitusten (oy/ry) esitykset hankkeen aikataulusta ja rahoituksesta käsitellään kesäkuun puolivälissä kokoontuvissa ylimääräisissä yhdistyksen- ja yhtiökokouksissa. Kokouksissa tehdään tarvittavat päätökset hankkeen toteuttamiseksi.

Kategoriassa Uutiset