Keskeisimmät sääntöjen muutokset 2012

Keskeisimmät sääntöjen muutokset 2012

Suomen Golfliitto on laatinut lyhyen yhteenvedon keskeisimmästä sääntömuutoksista 2012. Yhteenveto on esitetty seuraavana.

Joihinkin kohtiin NRG:n kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta on lisännyt tulkintaa helpottavaa tekstiä kursiivilla tekstifontilla.

Tulkintaa helpottaa myös Suomen Golfliiton sääntömuutoksiin liittyvä video, joka löytyy internetistä. Katso video tästä.

Määritelmät

Palloon tähtääminen

Määritelmää on muutettu siten, että pelaaja on tähdännyt palloa, kun hän on asettanut mailansa välittömästi pallon eteen tai sen taakse, riippumatta siitä onko hän ottanut lyöntiasentoa tai ei. Tämän vuoksi säännöt eivät enää vaadi ottamaan lyöntiasentoa esteessä.

(Katso myös vastaavat muutokset säännössä 18-2b)

Säännöt

Sääntö 1-2. Palloon liikkeeseen vaikuttaminen ja fyysisten olosuhteiden muuttaminen

Sääntöä on muutettu siten, että se entistä selvemmin määrittelee sen, jos pelaaja toimillaan muuttaa tarkoituksellisesti pallonsa liikettä tai reiän pelaamisen fyysisiä olosuhteita tavalla mitkä eivät ole sääntöjen mukaisia. Sääntö 1-2 on voimassa vain jos mikään muu sääntö ei kyseistä tilannetta huomioi. Esimerkiksi pelaaja, joka parantaa pallonsa asemaa, rikkoo sääntöä 13-2 ja siksi tämä sääntö on voimassa kyseisessä tapauksessa. Pelaajan tarkoituksellisesti parantaessa kanssakilpailijan pallon asemaa, ei sääntö 13-2 ole voimassa, vaan tällöin sovelletaan sääntöä 1-2.

Sääntö 6-3a. Lähtöaika

Sääntöä 6-3a on muutettu siten, että pelaajan ollessa myöhässä lähtöajastaan alle viisi minuuttia, pelistä sulkemisen sijaan reikäpelissä ensimmäisen reiän menetykseksi ja lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistukseksi. Aiemmin tämä on ollut mahdollista, jos se on määritelty kilpailumääräyksissä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan pienikin myöhästyminen aiheutti pelistä sulkemisen. Uusi sääntö on pelaajaystävällisempi. Pelaajan tullessa tiille 5 minuutin kuluessa lähtöajasta ja ollessa valmis avaamaan, saa pelaaja kaksi rangaistuslyöntiä. Reikäpelissä pelaaja menettää ensimmäisen reiän.

Sääntö 12-1. Pallon etsiminen; Pallon näkeminen

Sääntöä 12-1 on uudelleen muotoiltu selvyyden parantamiseksi. Lisäksi on (i) sallittu pelaajan etsiä palloa mistä tahansa kentänosalta, jos pallo on mahdollisesti hiekan peittämänä ja selvennetty, että rangaistuksia ei tule, jos pallo tässä tapauksessa liikkuu, ja (ii) sovelletaan yhden lyönnin rangaistus säännön 18-2a nojalla, jos pelaaja liikuttaa palloaan etsiessään sitä esteestä ja sen oletetaan olevan irrallisten luonnonhaittojen alla.

Sääntö 13-4. Pallo esteessä; Kielletyt toimet

Sääntöön 13-4 on lisätty poikkeus 2, joka antaa pelaajalle mahdollisuuden tasoittaa hiekkaa ja maaperää esteessä milloin tahansa, jopa ennen lyöntiä esteestä, jos tarkoituksena on pelkästään kentän kunnosta huolehtiminen ja sääntöä 13-2 ei rikota.

Aikaisemmin mitään jälkiä ei saanut korjata hiekkaesteessä ennen lyöntiä. Nykyisen säännön mukaan jälkiä hiekassa voi tasoittaa ennen lyöntiä, jos sillä ei pyritä pallon aseman, lyöntiasennon, lyöntialueen tai pelilinjan parantamiseen.

Sääntö 18-2b. Pallo liikkuu palloon tähtäämisen jälkeen

Uusi poikkeus on lisätty, jossa pelaaja on vapautettu rangaistuksesta, jos hänen pallonsa liikkuu tähtäämisen jälkeen, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaaja ei aiheuttanut pallonsa liikkumista. Esimerkiksi, jos tuuli liikuttaa palloa tähtäämisen jälkeen, ei rangaistusta seuraa ja peliä jatketaan sieltä minne pallo päätyi.

Aikaisemmin pelaaja sai aina yhden lyönnin rangaistuksen jos pallo liikkui tähtäämisen jälkeen, ja pallo piti asettaa takaisin paikoilleen. Uuden säännön mukaan jos on selvää, että pallo liikkuu luonnon voiman esim. tuulen seurauksesta, rangaistusta ei tule ja peliä jatketaan sieltä mihin pallo pysähtyi. Ratkaisevaa kuitenkin on mikä tai kuka palloa liikutti, esim. väylällä tai karheikossa tuulen vaikutus pallon liikkumiseen on epätodennäköistä.

Sääntö 19-1. Liikkuvan pallon suuntaa muutetaan tai pallo pysäytetään; Ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta

Huomautusta on laajennettu selventämään erilaisia lopputulemia, jos liikkeessä olevan pallon suuntaa on tahallaan muutettu tai pysäytetty ulkopuolisen tekijän toimesta.

Sääntö 20-7c. Pelaaminen väärästä paikasta; Lyöntipeli.

Huomautusta 3 on muutettu siten, että jos pelaajaa rangaistaan väärästä paikasta pelaamisesta, suurimmassa osassa tapauksista rangaistukset rajataan kahteen lyöntiin vaikka jotain toista sääntöä olisi rikottu ennen lyöntiä.

Liite IV

Uusi liite on lisätty määrittelemään yleisiä määräyksiä laitteista ja muista välineistä kuten tii, hanska ja mittalaitteet.

Kategoriassa Uutiset