Kenttälaajennuksesta

Kenttälaajennuksesta

Leudon talven lisäksi poikkeuksellisen sateiset kevät- ja alkukesän säät ovat ajoittain rajoittaneet merkittävästi työn edistymistä. Urakoitsija Rauno Honkasen mukaan savisella maalla raskailla koneilla liikkuminen ei ole mahdollista.

Työmaalla on kaikesta huolimatta tapahtunut paljon kevään ja alkukesän kuluessa. Väylien pohjat on talven jälkeen kaikki tasattu eli ne ovat valmiina kasvukerrosten levitystä varten. Osa kasvukerroksista on levitettykin.

Viheriöiden ja lyöntipaikkojen kaikki kasvualustat on levitetty yhtä viheriötä lukuun ottamatta.

Kentälle on asennettu 268 sadevesikaivoa. Sadevesiviemäriä on asennettuna noin 10 kilometriä.

Kastelujärjestelmän putkisto on maassa. Lyöntipaikkojen ja viheriöiden on lähes kaikki sadettimet on asennettuna. Kastelujärjestelmä toimii jo nyt tarvittaessa osalla laajennusaluetta. Tosin kastelun tarvetta ei ole ennen kylvöjä.

Kylvöt käynnistyvät viheriöiden ja lyöntipaikkojen osalta heinäkuussa. Väylien ja muiden alueiden osalta kylvöt tehdään elokuun aikana.

Kenttälaajennuksen valmiusaste tällä hetkellä on noin 80%.

Kategoriassa Uutiset