Jäsenkysenlyn 2010 tuloksia- Jäsenistö toivoisi lisäväyliä ja nykyisten kenttien kehittämistä

Jäsenkysenlyn 2010 tuloksia- Jäsenistö toivoisi lisäväyliä ja nykyisten kenttien kehittämistä

Kyselyllä koottiin jäsenten näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi

Nokia River Golfin viime viikkoina toteutettuun jäsenkyselyyn osallistui lähes 700 vastaajaa. Jäsenet antoivat kyselyssä paljon palautetta niin kentistä, harjoitusalueista, seuratoiminnasta kuin klubitalon ja ravintolan palveluistakin. Viimeksi kysely toteutettiin kevättalvella 2009, joten tuloksia päästiin myös vertaamaan kauden 2008 tuloksiin.

Caddiemaster-toiminnalle parhaat arvosanat

Eri toimintoja ja palveluja arvioitaessa parhaan arvosanan kyselyssä saivat caddiemaster-palvelut, mikä jo edellisessä kyselyssä sai hyvän arvosanan. Puhelinpalvelu kuitenkin koettiin aika ajoin ongelmalliseksi.

Kenttien kunto keräsi kiitosta, mutta pelin sujuvuuteen Riverillä toivottiin parannusta

Kenttien kunnon ja pelattavuuden arvioitiin hieman parantuneen kauteen 2008 verrattuna. Kriittisimmin vastaajat arvioivat pelin sujuvuutta River-kentällä, tiiauspaikkojen kuntoa erityisesti Kartano-kentällä sekä hiekkaesteiden kuntoa. Erityisesti Riverin väylien 13 ja 14 ruuhkaisuus koettiin harmillisena. Kenttien kunnon kehittämistoiveet kohdentuivat ensisijaisesti tiiauspaikkojen ja griinien kehittämiseen. Riverin pelijärjestykseen toivottiin vaihtelua siten, että lähdöt olisivat välillä 10-tiiltä.

Peliturvallisuuden, opetustoiminnan ja rangen kehitys on ollut myönteistä

Jäsenten tyytyväisyys golf-toimintaan Riverissä on viime vuoden kevääseen mennessä hieman kasvanut. Erityisesti peliturvallisuuden on koettu parantuneen esimerkiksi Kartanon 4-väylällä toteutettujen muutosten seurauksena. Myös rangella tehdyt pienet kehittämistoimenpiteet ovat lisänneet harjoitusalueiden käytettävyyttä. Samoin tyytyväisyys opetustoimintaan on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaiken kaikkiaan vastaajat arvioivat lähes kaikkien osa-alueiden parantuneen hieman edellisvuoteen verrattuna. Tulosten perusteella eniten kehitettävää golfpalveluissa on edelleen harjoitusalueiden, pro shopin ja klubitalon palveluissa. Uudistettu pro shop sai jäseniltä varsin myönteisiä arvioita. Kaiken kaikkiaan pro shopin uudistusta pidettiin hyvänä toimenpiteenä ja valikoiman ja palvelujen toivottiin vielä tulevina vuosina paranevan.

Paljon palautetta kilpailutoiminnan kehittämisestä

Riverin jäsenet ovat keskimäärin tyytyväisiä kilpailutoimintaan ja lähes neljännes vastaajista antoi kyselyssä kehittämisehdotuksia kilpailutoiminnan kehittämiseksi. Eniten toivottiin lisää scrambleja, muita joukkue- ja parikisoja tai leikki­mielisiä kisoja tai erilaisia erikoiskisoja, esimerkiksi mustilta pelattavia scratch-kisoja, maratonkisaa ja kahden kentän kisoja, lapsi-vanhempi-parikisoja, reikäpelikisoja jne. Toisaalta osa vastaajista arvioi, että kisatoiminta rajoittaa peliaikojen saatavuutta viikonloppuisin. Palautteen joukossa olikin toiveita siitä, että osa kisoista voitaisiin siirtää kesäkaudella arkipäiville ja osa voitaisiin aloittaa aamun sijaan iltapäivällä, jolloin viikonlopun peliaikoja olisi enemmän saatavilla.

Harjoitusalueelle lisää etäisyysmerkintöjä ja pelisääntöjä

Noin viidennes rangen saamasta palautteesta kohdistui lähipelialueeseen, jonne toivottiin esimerkiksi selkeämpiä etäisyysmerkintöjä, lisää tilaa, kaltevia lyöntipaikkoja ja erillistä chippigriiniä, jossa voi pelata omilla palloilla. Osa palautteesta liittyi etäisyysmerkintöihin ja rangella oleviin lyöntikohteisiin, joita toivottiin lisää lyöntien pituuden arvioinnin helpottamiseksi. Noin kolmannes palautteesta liittyi nurmilyöntialueiden kuntoon, harjoitusbunkkerien muotoiluun ja turvallisuuteen sekä harjoitusgriineihin. Myös pallojen uusimista toivottiin. Rangen arvioitiin olevan osin ruuhkainen ja selkeiden pelisääntöjen arveltiin puuttuvan, sillä pelaajat lyövät niin pitkiä kuin lyhyitäkin lyöntejä eri puolilta rangea.

Klubitalossa kehittämiskohteiksi nousivat WC-tilat ja pukuhuoneet

Klubitalon uusitun caddiemaster-toimiston toimivuudesta saatiin kyselyssä paljon myönteistä palautetta. Kehittämiskohteiksi nousivat ensisijaisesti pesutilat ja sauna, pukuhuoneet ja klubitalon WC:t sekä piharakennuksen bägivarasto, joiden saama arvosana jää lähelle tyydyttävää.

Suurin osa ravintolatoimintaan liittyneestä kehittämistoiveista koski valikoiman laajentamista. Vastaajat toivoivat vaihtelua sämpylöihin ja pikkusuolaisiin, monipuolisuutta ruoka-annoksiin, laajempaa salaatti- ja pasta­valikoimaa sekä lounasajan pidentämistä.

Seuratoiminnan osalta jäseniltä myönteisintä palautetta saivat juniori- ja senioritoiminta sekä naisille suunnatut tapahtumat.

Tulevaisuuden kehittämistoiveissa ensisijaiseksi nousee uusien väylien rakentaminen

Tulevaisuuden kehittämistoiveista tärkeimpänä pidettiin kenttäkokonaisuuden laajentamista kahdeksi 18 väylän kentäksi. Myös nykyisten kenttien kehittäminen arvioitiin tärkeäksi kehittämispoluksi. Lisäksi tärkeinä kehittämiskohteina pidettiin harjoitusalueita ja klubitalon remontointia.

Kiitos palautteesta

Saamamme palaute on meille arvokasta golfyhteisömme jatkuvan kehitystyön kannalta niin lyhyellä kuin pitemmälläkin aikavälillä. Muutamiin kehitysehdotuksiin ehditään reagoimaan vielä tänä syksynä. Rangen kehittäminen jatkuu mm. rangen pituutta kasvattamalla ja etäisyysmerkintöjä lisäämällä jo kuluvan kauden aikana. Uudet pallot on tilattu ensi kaudeksi. Viikonloppuisin River-kentän lähdöt tänä syksynä ovat 10 minuutin välein ja 10-teeltä tehtäviä lähtöpäiviä River-kentällä lisätään. Kartano-kentän väylän 8 lyöntipaikka korjataan kuluvan syksyn aikana ja se on pelikunnossa ensi vuoden pelikauden alkuun mennessä.

Kyselyn palaute otetaan myös huomioon ensi kauden toimintaa suunniteltaessa, budjettiahan ollaan juuri valmistelemassa. Lyhyellä tähtäimellä pääpaino tulee olemaan tuotteemme, kenttien ja harjoitusalueiden, hyvä kunto ja pelattavuus.

Pidemmän aikavälin kehitykseen saimme myös hyvää näkemystä jäsenistöltä. Kentän laajennus ja klubitalon kehitys edellyttävät ennen lopullisten toteutuspäätösten tekoa ensin perusteellista suunnittelua kustannusarvioineen. Näiden hankkeiden aloittamisesta ei toistaiseksi ole päätöksiä.

Lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille!

NOKIA RIVER GOLF

Hallitus

Lue lisää kyselyn tuloksista tästä.

Kategoriassa Uutiset