Golfkentän laajennussuunnitelman 1. vaihe valmistunut

Golfkentän laajennussuunnitelman 1. vaihe valmistunut

River Golf Oy ja Nokia River Golf ry ovat käynnistäneet golfkentän laajennuksen suunnittelutyön. Suunnittelijaksi valittiin vuoden vaihteessa golfkenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilander. Tilander on jo kansainvälisestikin mainetta saanut golfkenttäarkkitehti, jonka töitä on Suomen lisäksi mm. Virossa, Puolassa ja Venäjällä. Suomen kentistä tunnetuin on monillekin varmasti tuttu Eversti-kenttä Aulangolla.

River Golf Oy:n omistuksessa on n. 52 hehtaarin maa-alueet, jotka sijaitsevat nykyisen River-kentän 2. väylän länsipuolella rajoittuen mm. Taivalkunnan tiehen maa-alueen pohjoisosassa ja kallioalueeseen lounaassa. Maa-alueesta on hyödynnettävissä n. 32 hehtaaria kentän laajennuksiin. Maisemiltaan alue on hieno ja Tilanderin mukaan alue soveltuu erinomaisesti golfkenttärakentamiseen jo perusmuodoiltaan.

Kenttäsuunnittelun tavoitteena on ollut luoda Riveriin tasokas ja monipuolinen golfkeskus.

Suunnittelutehtävä oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe käsitti alustavan reittisuunnitelman väylineen ja pelaajapolkuineen. Kaikkiaan näitä vaihtoehtoja oli useita, joista sitten valikoitui lopullinen suunnitelma pitäen sisällään mm. lyöntipaikat, bunkkerit, peliväylien ja viheriöiden paikat, huolto- ja pelaajatiet sekä vesiesteet.

Suunnitelmassa Riveriin on luotu neljä monipuolista, haastavaa ja luonteeltaan erilaista 9 väylän kokonaisuutta, joiden pelijärjestystä voidaan helposti muunnella.

Myös nykyisiin kenttiin, etenkin Kartano-kentän osalta on suunniteltu muutoksia. Suunnitelma sisältää myös lyhyen 4- väyläisen par 3 –harjoituskentän, mikä parantaa huomattavasti harjoitusmahdollisuuksia Riverissä.

Suunnittelutyötä tilaajan puolelta on ohjannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Kari Koiviola sekä jäseninä Marja Virtanen, Pasi Nieminen, Petri Hurri, Pekka Palmunen, Erkki Räty, Jarmo Pellinen, Erkki Mommo ja Teemu Lehtimäki

Palautetta kenttälaajennussuunnitelmasta toivomme saavamme tällä viikolla jäsenille postitettavan jäsenkyselyn kautta.

Päätökset rakentamisaikataulusta tehdään myöhemmin.

Kenttälaajennussuunnitelmaan voit tutustua tästä linkistä:

Kategoriassa Uutiset