GOLFKENTÄN LAAJENNUSHANKE KÄYNNISTYY SYYSKUUSSA

GOLFKENTÄN LAAJENNUSHANKE KÄYNNISTYY SYYSKUUSSA

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf ry:n hallitukset ovat tehneet päätökset golfkentän laajennuksen käynnistämisestä. Laajennuksen on suunnitellut golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander.

Kentän laajennustyö oli urakoitsijoille kiinnostava työ, sillä tarjouskilpailussa rakennustöihin tarjoutui yli 10 maanrakennusalan urakoitsijaa. Kevättalven aikana käytyjen neuvottelujen perusteella urakoitsijaksi on valittu Griinmakers Oy Rauno Honkanen. Yritys on rakentanut lukuisia golfkenttiä Suomessa – viimeisin täysimittainen golfkentän rakennuskohde yrityksellä oli Hirsala Golf pääkaupunkiseudulla.

Kenttälaajennusta koskeva urakkasopimus allekirjoitettiin tiistaina 2.7.2013. Urakkasopimukseen sisältyy 11 kokonaan uuden väylän rakentaminen River Golf Oy:n omistamille vuosina 2005 ja 2006 hankituille noin 32 hehtaarin suuruisille maa-alueille, jotka sijaitsevat River-kentän väylän 2 länsipuolella.

Työt käynnistyvät kuluvan vuoden syyskuun alussa ja koko laajennuksen arvioitu valmistumis- ja avausaika on kauden 2015 loppupuolella. Urakan valmistuttua golfyhteisöllämme on käytössä 36 täysimittaisen golfväylän kokonaisuus sekä 4-reikäinen harjoituskenttä. Rakennustöiden eteneminen on suunniteltu siten, että se haittaisi mahdollisimman vähän pelaamista rakentamisen aikana. Riverissä on koko rakennustyön ajan käytössä nykyiseen tapaan 18 ja 9 väylän kentät.

Jatkossakin säilyy 9 reiän pelimahdollisuus ajanvarauksella, valmistuttuaan jopa kahdelle erillisellä 9 väylän kentällä, jotka yhdessä pelaten muodostavat 18 reiän kenttäkokonaisuuden.

Rakennustyön edistymisestä ja eri vaiheista tiedotetaan seuran nettisivuilla ja jäsenkirjeillä. Kenttäsuunnitelma on nähtävissä seuran nettisivuilla osoitteessa www.nrg.fi.

LAAJENNUSHANKKEEN RAHOITUS

Laajennushankkeen kokonaiskustannusarvio on nyt päätetyssä laajuudessaan noin 1,9 miljoonaa euroa.
Kenttälaajennuksen päärahoittajana toimii Handelsbanken, joka on myöntänyt pitkäaikaisen rahoituksen
kenttälaajennuksen toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttamiseksi pankki edellyttää myös golfyhteisön omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuuden River Golf Oy ja Nokia River Golf ry ovat päättäneet hoitaa suunnatulla osakeannilla sekä Charter Member ainaisjäsenyyksien liikkeelle laskulla. Niihin liittyvät päätökset tehtiin 12.6.2013 pidetyissä River Golf Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä Nokia River Golf ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

OSAKEANTI

Osakeyhtiön 12.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista yhtiön nykyisille osakkeen omistajille ja seuran jäsenille.

Annissa lasketaan liikkeelle 300 C-sarjan osaketta. C-sarja osake sisältää yhden (1) aikuisen ja yhden (1) juniorin pelioikeuden. Juniori-ikäraja on 21 vuotta. Osakkeen merkintähinta on 2 700 euroa. Merkintäaika käynnistyy 1.8.2013.

CHARTER MEMBER -JÄSENYYS

Nokia River Golf ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous teki 12.6.2013 päätöksen 50 Charter Member ‑ainaisjäsenyyden merkitsemisestä Nokia River Golf ry:n jäsenille.

Kertasuoritteinen merkintähinta on 10 000 euroa, joka sisältää jäsen- ja kausimaksun rajattomaksi ajaksi. Charter Member -jäsenen tulee omistaa River Golf Oy:n osakkeen tuottama pelioikeus, johon Charter Member – jäsenyys liitetään.

Charter Member -jäsenyyksien merkintä käynnistyy 3.7.2013 ja jäsenyyksiä voi hakea 30.9.2013 saakka, johon mennessä maksu tulee suorittaa Nokia River Golf ry:n tilille.

LISÄTIETOJA KENTTÄLAAJENNUKSESTA

Lisätietoja kenttälaajennuksesta, osakeannista ja Charter Member -jäsenyydestä saa toiminnanjohtaja Erkki Mommolta, puh. 050 590 2234, sähköposti erkki.mommo@nrg.fi

Rakennustöiden valvojana toimivat oma kapteenimme Pasi Nieminen sekä kenttämestarimme Teemu Lehtimäki.

Kenttälaajennusta koskeva urakkasopimus allekirjoitettiin tiistaina 2.7.2013. Kuvassa vasemmalta River Golf Oy:n puheenjohtaja Erkki Räty, golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander, NRG kapteeni Pasi Nieminen, NRG kenttämestari Teemu Lehtimäki, Nokia River Golf ry:n puheenjohtaja Petri Hurri, laajennuksen urakoitsijaksi valittu Griinmakers Oy:n Rauno Honkanen ja NRG toiminnanjohtaja Erkki Mommo.

Kategoriassa Uutiset