Golfkentän laajennuksen suunnittelutyö käyntiin

Golfkentän laajennuksen suunnittelutyö käyntiin

River Golf Oy ja Nokia River Golf ry ovat tehneet päätöksen golfkentän laajennuksen suunnitelutyön käynnistämisestä. Suunnittelijaksi on valittu Lassi-Pekka Tilander TDG Oy:stä. Tilander on jo kansainvälisestikin mainetta saanut golfkenttäarkkitehti, jonka töitä on Suomen lisäksi mm. Virossa, Puolassa ja Venäjällä. Suomen kentistä tunnetuin on monillekin varmasti tuttu Eversti-kenttä Aulangolla.

River Golf Oy:n omistuksessa on n. 50 hehtaarin maa-alueet, jotka sijaitsevat nykyisen River-kentän 2. väylän länsipuolella rajoittuen mm. Taivalkunnan tiehen maa-alueen pohjoisosassa ja kallioalueeseen lounaassa. Maa-alueesta voidaan hyödyntää n. 30 hehtaaria kentän laajennuksiin. Alueella on hyvin tilaa 9-12 golfväylälle. Maisemiltaan alue on hieno ja golfkenttäarkkitehti Tilanderin mukaan soveltuu erinomaisesti golfkenttärakentamiseen.

Suunnittelutehtävä on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe käsittää aluesuunnitelman ja alustavan reittisuunnitelman. Tämän vaiheen tarkoituksena on hahmottaa väylien sijoittumista alueella sekä sitä, miten pelaajien lähtö ja paluu klubitalolle sujuu mahdollisimman hyvin. Vaihtoehtoja voi olla useita.

Toisessa vaiheessa suunnittelija laatii lopullisen reittisuunnitelman, josta käyvät ilmi mm. lyöntipaikat, bunkkerit, peliväylien ja viheriöiden muodot, huolto- ja pelaajatiet ja eri ruotyyppialueet.

Suunnittelutyön arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2012.

Suunnittelun tavoitteena on luonnollisesti saada mahdollisimman toimiva kenttäkokonaisuus harjoitusalueineen.

Päätökset rakentamisaikataulusta tehdään myöhemmin.

Kategoriassa Uutiset