Pelin sujuvuuteen liittyvän ideakilpailun tuloksia

Nokia River Golf ry:n hallituksen asettamaan ideakilpailuun saatiin runsaasti ehdotuksia pelin sujuvuuden parantamiseksi. Lämpimät kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille aktiivisuudesta. Vastaukset on nyt käyty läpi ja raati on tehnyt valintansa. Yhtä ylivoimaista pelin sujuvuutta lisäävää ehdotusta ei aloitteiden mukana ollut, mutta vastausten joukossa oli useita hyviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joiden yhteisvaikutuksella pelikierrosta voidaan nopeuttaa ja näin parantaa kaikkien viihtyvyyttä kentällä.

Palkinnoista

Kilpailun kutsussa oli ilmoitettu, että ensimmäinen palkinto on 300 euron Pro Shop-lahjakortti, toinen palkinto on 200 euron ja kolmas palkinto 100 euron Pro Shop-lahjakortti. Palkintoraadin käydessä läpi kilpailuehdotuksia todettiin, että vastausten joukosta ei löydy selkeästi kolmea muita edellä olevaa ehdotusta.

Raati päätti jakaa palkinnot seuraavasti: 100 euron Pro Shop-lahjakortilla palkitaan Hannu Harju, Jari Sinivaara ja Mikko Urrila. 50 euron Pro Shop-lahjakortilla palkitaan Erik Ahnger, Annemari Hallamaa, Juha Sumelahti, Kari Tolonen, Tero Vääränen ja Raimo Ylivakeri.

Arviointiraatiin kuuluivat Nokia River Golf ry:n puheenjohtaja Petri Hurri ja varapuheenjohtaja Jarmo Pellinen, River Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Koiviola, toiminnanjohtaja Erkki Mommo sekä kapteeni Pasi Nieminen ja ladykapteeni Miia Tanttinen-Mäkelä.

Yhteenvetoa kilpailuehdotuksista

Osa ehdotuksista liittyi itse kenttään ja osa pelaamiseen. River-kentän 10 minuutin lähtöväliä testattiin jo kuluvalla kaudella. Asia tuli esille myös monessa vastauksessa. 10 minuutin lähtöväliin siirrytään pysyvästi.

Eniten kenttään liittyviä ehdotuksia saatiin reiälle 13. Monissa kilpailuehdotuksissa haluttiin vaikeuttaa reiän 13. pelaamista siten, että se pelattaisiin ”varman päälle varsinaisena” par 4:na siten, että avauslyöntiä ei edes yritettäisi viheriölle. Vastauksissa ehdotettiin muun muassa hiekkaesteiden syventämistä, vesiestettä viheriön eteen, out-rajaa väylien 13/15 välille ja puiden istuttamista tiiauspaikan ja viheriön väliin.

Niin ikään reiän 14 pelaamiseen tuli lukuisa määrä ehdotuksia. Ruuhka-aikoina pelaajia tullaan opastamaan pelaamaan reikä siten, että avauslyönnin jälkeen, viheriölle siirtymän aikana tiiauspaikalla valmiina odottava ryhmä voi lyödä avauslyöntinsä ja näin nopeuttaa reiän pelaamista.

Pelaajien asenteen merkitys tuli esille monissa vastauksissa. Raati on samaa mieltä. Tulevaisuudessa pyritään siihen, että motivaatio sujuvampaan pelaamiseen paranee kautta linjan mm. ohjeistamalla pelaajia pysymään aikataulussa.

Sujuvan pelin ohjeistaminen ja sen oppiminen. Vastauksista kuten myös raatilaisten kaudella tekemän tarkkailun perusteella on käynyt selkeästi ilmi, että on paljon pelaajia, jotka eivät osaa sujuvan pelin perusasioita; muun muassa lyöntiin valmistautumiseen, lähipeliin, puttaamiseen ja siirtymiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla voidaan nopeuttaa peliä. Pallojen etsimiseen kentän ulkopuolelta ja vesiesteistä käytetään turhaan aikaa. Sujuvan pelin opastamista tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

Monet vastaajat totesivat pelin aikataululla ja aikataulun tiedostamisella olevan suuren vaikutuksen. Ehdotuksissa toivottiin erilaisia aikatauluun liittyviä opastauluja ja erityisesti kelloja tiiauspaikoille. Aikataulussa pysymistä helpottaa huomattavasti, kun pelaaja on tietoinen reaaliaikaisesti oman peliaikansa suhteesta kentän aikatauluun.

Joissakin vastauksissa kentän olosuhteilla katsottiin olevan merkitystä peliaikaan. Karheikkoja, out-rajojen lähistöjä ja metsäalueita toivottiin hoidettavan siten, että pallot löytyisivät helpommin.

Valvonnan tehostamista ehdotettiin useissa vastauksissa. Ruuhka-aikana valvojan mahdollisuus vaikuttaa pelinopeuteen kentän ollessa täynnä on rajallinen. Valvojan näkyvyydellä on kuitenkin vaikutusta. Selkeästi ryhmäkohtaiseen hitaaseen pelaamiseen valvojan tulisi puuttua herkemmin.

Yllä esitetyt asiat ovat siis yhteenvetoa kilpailuvastauksista, joita seuran vastuuhenkilöt ja toimielimet käsittelevät ja analysoivat vielä tarkemmin. Jo kuluvalla kaudella pyritään toteuttamaan kilpailussa esitettyjä asioita. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta ja toivoa, että ideakilpailusta saatava anti realisoituu kaudella 2012.

Luettelo asioista, jotka toteutetaan ideakilpailun perusteella:

Ø River-kentän lähtöväli pysyvästi 10 minuutiksi.

Ø Tehdään lyhyet ja ytimekkäät sujuvan pelin ohjeet, jotka laitetaan 1- ja 10-tiiauspaikoille.

Ø Asennetaan aikataulukylttejä kolmen reiän välein selvästi näkyvin ja velvoitetaan pelaajia pysymään aikataulussa.

Ø Testataan sopiviin paikkoihin asennettavien kellojen vaikutusta pelinopeuteen.

Ø Lisätään tuloskorttiin tavoiteajat (käytettävissä oleva peliaika) etulenkille, tauolle ja takalenkille.

Ø Harkitaan mahdollisia muutoksia 13. reiän hiekkaesteisiin.

Ø Laaditaan opasteet reiän 14. tiiauspaikalle, jolla opastetaan pelaajat pelaamaan ruuhka-aikana siten, että turvallisen siirtymisen aikana tiiltä kohti alanotkoa takana tulevat voivat avata.

Ø Siistitään reiän 15. avauslyönnissä peliin tuleva metsä molemmin puolin. Täytetään metsässä olevat kuopat.

Ø Pidetään eri puolilla kenttää olevat metsät ja karheikot sellaisena, että pallot löytyvät helpommin.

Ø Tehostetaan valvontaa.

Kategoriassa Uutiset